Algemene Voorwaarden

Wij hanteren de leveringsvoorwaarden van onze brancheorganisatie SI’BON. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem onder nummer 50/2003

Leveringsvoorwaarden van het door SI’BON erkende signbedrijf

Bij het plaatsen van een bestelling bij onze webshop wordt een betalingsverplichting aangegaan.